Publieke inkoop en aanbesteding

In de publieke organisatie verloopt aanbesteding of inkoop net even anders dan bij een private organisatie

Aanbesteden of inkopen van vastgoed door een publieke organisatie

Het aanbesteden of inkopen door een publieke organisatie (overheid, overheidsachtige organisatie, etc.) verloopt op hoofdlijnen hetzelfde als bij een private organisatie. Maar bij het plaatsen van de inkoopopdracht op de markt gelden voor een publieke organisatie speciale regels om er voor te zorgen dat algemene beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie worden geëerbiedigd. Hierdoor verloopt de inkoop bij een publieke organisatie anders dan bij een private organisatie.Regent Vastgoedmanagement & Advies helpt u op professionele wijze bij het voeren van uw aanbestedingsprocedure. Onze deskundigen verdiepen zich in de vraagstelling en passen hun actuele juridische kennis toe bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Met name het aanbesteden van opdrachten voor publieke organisaties wordt door de markt met een vergrootglas gevolgd. We stemmen de documenten zo nodig ook af met onze vast juridische bureau.

Wij helpen u bij uw aanbestedingsprocedure

We zijn bekend met de traditionele aanbestedingsvormen, zowel nationaal als Europees. Ook alternatieve vormen zoals UAV-gc opdrachten en Design & Build aanbestedingen en combinaties van verschillende vormen, passen wij toe. Regent Vastgoedmanagement & Advies is geabonneerd op Tendernet (aanbestedingskalender).

Het aanbesteden doen wij niet enkel vanuit een totaalproject. Inmiddels weten organisaties ons ook te vinden voor enkel het voeren van de aanbestedingsprocedure. Het gaat dan vaak om complexe of gevoelige inkooptrajecten. Regent Vastgoedmanagement & Advies begeleidt in dat geval een deel van het totale proces en werkt samen met de opdrachtgever of het adviesbureau die het overige deel van het project begeleidt.

Wat Regent doet in aanbestedingsstrategie trajecten:

Fase 1: Voorbereiden inkoopopdracht

  • samenstellen van inkoopbehoefte
  • oriëntatie van de markt
  • adviseren inkoopstrategie
  • opstellen inkoopvoorwaarden op basis van bestek en tekeningen en/of programma van eisen
  • opstellen aanbestedingsleidraad, de (model)overeenkomst en nadere inlichtingen

Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure

  • onder de aandacht brengen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure (onderhands of openbaar eventueel met voorselectie)
  • verstrekken van nadere inlichtingen aan gegadigden / geïnteresseerden
  • opstellen selectie- en/of gunningadvies op basis van inschrijvingen (eventueel een selectie van eerst ca. vijf gegadigden waarna in een tweede fase een gunning tot staand komt)

Fase 3: Uitvoeren overeenkomst

  • Indien u dat wenst bewaken we dat de opdracht wordt uitgevoerd volgens de voorgeschreven specificaties en de afgesproken condities.

Gerelateerde projecten: