Vanaf de ingebruikname van de huisvesting gaan de exploitatiekosten tellen

Regent Vastgoedmanagement & Advies plaatst het onderwerp als vast punt op de agenda vanaf het opstellen van het huisvestingsconcept.

De juiste afwegingen t.a.v. beheer en exploitatie bij huisvestingplannen

Exploitatie > grip op kosten

Bij huisvestingplannen is het belangrijk om de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Immers, vanaf de ingebruikname van de huisvesting gaan de exploitatiekosten tellen. Deze terugkomende lasten slaan soms een bres in de exploitatiebegroting van de organisatie.

Beheer en exploitatie

Het onderwerp ‘Beheer en exploitatie’ is bij ons de rode draad in het proces. Er zijn immers inhoudelijke, ruimtelijke en financiële raakvlakken mee gemoeid. Doorgaans zijn er ook maatschappelijke raakvlakken. Echter, door prioriteit van de ruimtelijke en/of financiële kaders raakt het inhoudelijk concept vaak ondergesneeuwd, bewust of onbewust. De juiste keuzes dragen bij aan een rendabele exploitatie. En bij bestaande gebouwen adviseren wij over de optimalisatie van het gebruik, de beperking van gebruikslasten en - bijvoorbeeld - over samenwerking met partijen.

Regent Vastgoedmanagement & Advies plaatst het onderwerp inmiddels als vast punt op de agenda. Dat doen wij al vanaf het opstellen van het huisvestingsconcept. Het vaststellen van de uitgangspunten geeft tijdig duidelijkheid over het beheer en de onderhoud- en gebruikskosten. De output van ons advies borgen wij in het ruimtelijk- en technisch programma van eisen. Vervolgens bewaken wij dat de uitgangspunten worden vertaald in het ontwerp.

Multifunctionele accommodaties

Ook opdrachtgevers en gebruikers van Multifunctionele Accommodaties, Brede Scholen of andere samenwerkingsverbanden helpen wij de juiste keuzes te maken over het eigendom, beheer en exploitatie van het vastgoed. Wij dragen er zorg voor dat gebruik, onderhoud, beheer en exploitatie inzichtelijk en praktisch werkbaar wordt voor iedereen. Daardoor weten alle gebruikers, nog voordat het ontwerp gemaakt wordt, waar ze aan toe zijn. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf die leiden tot afbreukrisico.

Planmatig onderhoud

Regent Vastgoedmanagement & Advies ondersteunt gebouweigenaren bij het beheer van hun onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het onderhoudstraject. Dit vatten wij samen in een meerjaren-onderhoudsplan. Ook het aanbesteden van het onderhoud en voeren van toezicht of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

Wat Regent doet in beheer en exploitatie trajecten:

  • adviseren en opstellen technische en ruimtelijke beheermaatregelen
  • opstellen van beheer- en exploitatiekosten
  • opstellen meerjaren-onderhoudsplannen
  • adviseren en opstellen samenwerkingsvormen en beheerstructuren
  • aanbesteden / inkopen en monitoren beheer- en onderhoudswerkzaamheden

Gerelateerde projecten: