Ruimtelijke ontwikkeling in Nederland is complex

Er spelen vaak politieke en/of tegenstrijdige belangen mee

Financieel verantwoorde keuzes bij gebiedsontwikkeling en herbestemming

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is de laatste jaren steeds complexer geworden. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, wonen, stedelijke vernieuwing, economie, natuur en milieu. Er spelen vaak politieke gevoeligheden en uiteenlopende – vaak tegenstrijdige – belangen van diverse partners. Gebiedsontwikkeling en herbestemming staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht om tot een optimaal resultaat te komen.

Met name in deze tijd van crisis in de woning- en kantorenmarkt en een tegenvallende economische ontwikkeling, is kennis van gebiedsontwikkeling een voorwaarde om financieel verantwoorde keuzes te maken.

Aanpassingen hebben vaak veel impact op de omgeving en het gebied. Doorgaans spelen er meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Het gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Gebaseerd op een visie, een verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én de marktvraag. Het algemene doel is meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of binnenstedelijk gebied.

De regisseur en adviseur

Regent Vastgoedmanagement & Advies is uw onafhankelijke en transparante regisseur. Wij zien het als onze taak om de belangen van de verschillende partijen te verkennen en op elkaar af te stemmen. Vanuit de consensus ontstaat vaak een optimale ontwikkeling met de hoogste waarde. Het proces is vaak dynamisch, van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen alsook de samenwerking en - niet in het minst - de eigen inbreng en winstmaximalisatie. Ons doel is uiteraard het belang van onze opdrachtgever. Daar zijn we duidelijk in.

Integrale aanpak

Uitgangspunt bij een gebiedsontwikkeling is de doelgroep waarvoor de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Wat beweegt hen? Waar moet de omgeving over de komende 15 – 25 jaar aan voldoen? Dat verbinden wij met de mogelijkheden van de locatie, de markt en de wijkvisie. We hebben zowel aandacht voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van het proces. Het gaat over integrale conceptontwikkeling. De exploitatie van het gebied op lange termijn is van essentieel belang.

Onze adviseurs zijn ervaren vakmensen met een achtergrond als bouwkundige, bestuurskundige, financieel specialist of ruimtelijk ontwikkelaar.

Wat Regent doet in gebiedsontwikkeling en herbestemming trajecten:

  • voeren van procesregie
  • uitvoeren / doorrekenen van (alternatieve) haalbaarheidsonderzoeken en locatiestudies
  • opstellen vlekkenplannen en verkennen van alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen
  • onderhandelingsstrategie bepalen
  • opstellen integrale huisvestingplannen
  • marktconsultaties bij corporaties en marktpartijen
  • opstellen bidboeken en voeren van aanbestedingen
  • opstellen van een maatschappelijk en financieel afwegingkader, waarmee partijen al in een vroeg stadium aan haalbare projecten kunnen werken
  • opstellen van overeenkomsten

Gerelateerde projecten: