Kenniscentrum en vraagbaak

Of het nu gaat om technische advies, programma’s van eisen, organisatieadvies, procesaansturing of juridische bijstand

Regent Vastgoedmanagement & Advies projectbureau: deskundigheid en kennis

Deskundigheid en kennis op afroep

Als kenniscentrum en vraagbaak helpt Regent Vastgoedmanagement & Advies ook bij specifieke en op zichzelf staande huisvestingsvraagstukken.

Onze (netwerk)organisatie is multidisciplinair en het team bestaat uit deskundigen op elk niveau. Of het nu gaat om technische advies, programma’s van eisen, organisatieadvies, procesaansturing of juridische bijstand, de medewerkers uit ons netwerk zijn bekend met ons werkterrein. Ze zijn betrokken en hebben een brede scope. Regelmatig praten we elkaar bij over lopende projecten en we weten elkaar te vinden om te sparren of ervaringen te delen. We op elkaar ‘bouwen’. Op deze wijze is er veel expertise “on board” en begeleiden we ook omvangrijke en complexe projecten.

Kennisontwikkeling en –deling vormt bij ons een belangrijk thema. Daarom stellen we deze waardevolle expertise ook los van onze andere dienstverlening, beschikbaar.

Wat Regent doet als projectbureau:

Adviezen en opstellen van;

 • visietrajecten
 • locatiestudies
 • huisvestingsconcepten
 • organisatieadvies (al of niet in combinatie met ‘huisvestingsconcepten’)
 • programma van eisen; ruimtelijk / functioneel, technisch en financieel
 • beheerstructuren
 • bouw- en stichtingskostenramingen
 • vastgoedportefeuille doorrekenen
 • waarde optimalisatie
 • projectontwikkeling / herontwikkeling / gebiedsontwikkeling
 • exploitatiebegrotingen
 • meerjarenonderhoudsplannen en begrotingen
 • voorbereidings- en/of uitvoeringsplanningen
 • second opinion
 • offerteaanvragen / spiegelen van offertes
 • aanbestedingsprocedures (nationaal [onderhands, openbaar, al of niet met voorselectie], Europees
 • project- en procesmanagement
 • kostenmanagement
 • risicomanagement
 • technische omschrijvingen
 • plancontrole / controle bestekken
 • onderhandelingstrajecten
 • beoordelen meer- en minderwerk
 • bouwkundig en installatietechnisch advies
 • inspecties
 • directievoering en toezicht
 • juridische ondersteuning
 • opstellen overeenkomsten
 • duurzaamheidsmaatregelen (BREEAM), eventueel ook verwerkt in aanbestedingsprocedure
 • technische en ruimtelijke beheermaatregelen

Gerelateerde projecten: