Vastgoed dient zijn waarde te behouden

U krijgt inzicht in het voor u meest optimale scenario en de gevolgen daarvan voor nu en in de toekomst.

Toekomstgerichte Vastgoedstrategie

Wij zijn van mening dat vastgoed niet alleen nu waarde dient te hebben, maar ook zo lang mogelijk haar waarde moet behouden. Dus staan wij stil bij vragen als: ‘Wat zijn de toekomstige mogelijkheden van een gebouw?’ of ‘Wat is een reële beleggingswaarde?’. Met transformatiemodellen brengen we diverse scenario’s in beeld met bijbehorende risico’s en kansen. Zo krijgt u inzicht in het voor u meest optimale scenario en de gevolgen daarvan voor nu en in de toekomst.

De potentie van uw vastgoedontwikkeling identificeren

Regent Vastgoedmanagement & Advies helpt u de potentie van uw vastgoedontwikkeling te identificeren en deze te vertalen naar een scherpe en doeltreffende vastgoedstrategie. Een strategie die gericht is op een maximaal resultaat en vanaf het begin rekening houdt met de succes- en faalfactoren.

Wat Regent doet in vastgoedstrategie trajecten:

Haalbaarheidsonderzoek

 • inzicht in de haalbaarheid van uw ambitie in relatie tot de randvoorwaarden die gelden voor het initiatief.

Quick scan (maatschappelijk) vastgoed

 • inzicht in verborgen of slapend vastgoed, veelal van toepassing bij gemeenten in dde vorm van ‘verborgen subsidie’.

Ontwikkelingsplan

 • drie-eenheid bestaande uit het programma van eisen en (stedenbouwkundige) randvoorwaarden, uitgangspunten met betrekking tot beheer- en exploitatie en de strategie van het ontwikkelproces.

Eigendom- en beheerstructuur

 • inzicht in de voor en nadelen over de verschillende eigendom- en beheervormen.

Herontwikkeling locaties / gebiedsontwikkeling

 • exploitatie, voorbereiding en uitvoering van gebieds(her)ontwikkeling.
 • waarde optimalisatie van uw vastgoed of locatie.

Portfoliomanagement

 • strategisch beheer vastgoed(portefeuilles).

Mediation

 • bemiddeling tussen belanghebbenden.

Verkennen en betrekken markt en overheid

 • aanbestedingsstrategie / opstellen bidboeken
 • verkennen van en adviseren over voorwaarden voor (her)ontwikkeling
 • opstellen realisatieovereenkomsten
 • opstellen anterieure grondexploitatieovereenkomsten
 • bepalen residuele grondwaarde

Regie

 • Project- en procesmanagement bij de uitvoering van de (her)ontwikkeling

Gerelateerde projecten: