Duurzaamheid start met een doordacht ontwerp

Laagwarmtegebruik vanuit stadsverwarmingsinfra. Warmte-koudeopslag voor een scholen of kantorencomplex, of windenergie vanuit een nabijgelegen windmolenpark

Duurzaamheidsdoelstellingen vormen een basisonderdeel bij vastgoed- en huisvestingsplannen

De definitie van 'duurzaam bouwen' is “het zodanig ordenen, inrichten en beheren van een woning, gebouw, buurt, wijk, dorp, stad en regio dat de gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (vorm) en de toekomstwaarde (tijd) worden verhoogd”. (bron: VNG)

Duurzaamheidsdoelstellingen of –ambities vormen een basisonderdeel bij vastgoed- en huisvestingsplannen. Er is een aantal duurzame maatregelen denkbaar die we kunnen toepassen. De keuze die we daarin maken wegen we doorgaans af tegen de investeringskosten en de terugverdientijd. Soms worden keuzes gemaakt omdat deze maatschappelijk verantwoord zijn of bijvoorbeeld omdat er al een aanzet toe is gegeven. Hierbij valt te denken aan laagwarmtegebruik vanuit de nabijgelegen stadsverwarmingsinfra, warmte-koudeopslag voor een scholen- of kantorencomplex, windenergie vanuit een nabijgelegen windmolenpark, enz.

De basis van duurzaamheid

De basis van duurzaamheid is volgens ons een doordacht ontwerp. Een ontwerp dat op de toekomst voorbereid is levert doorgaans een gebouw op met een lange(re) levensduur. Het vraagt geen extra investeringen. Er is dus geen ‘terugverdientijd’. In dit opzicht zijn de pakhuizen uit de periode van de Gouden Eeuw een treffend voorbeeld. Na honderden jaren worden deze gebouwen nog steeds goed gebruikt. De functie is weliswaar anders, maar de waarde is alleen maar gestegen. Met relatief lage investeringen is de energetische kwaliteit het comfort van de panden verhoogd.

Maatregelen

Naast een doordacht ontwerp, zijn er uiteraard ook talloze extra duurzaamheidsmaatregelen. Regent Vastgoedmanagement & Advies weegt de kosten en baten daarvan af, helpt in het maken van de keuzes en gezamenlijk zoeken we de meest optimale én betaalbare oplossing. Zoals benoemd gaat het hierbij om de investeringskosten en de terugverdientijd.

BREEAM

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om een certificaat van duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Het betreft niet enkel de energieprestatie van het gebouw, men kan ook scoren op de bouwmethodiek/bouwproces. Eveneens kunnen voorzieningen in de omgeving in relatie met het gebruik van het gebouw bijdragen aan het resultaat. Steeds meer gemeenten, organisaties en beleggers kiezen voor een BREEAM-certificaat. Dit geeft niet alleen zekerheid over een goed binnenklimaat en een acceptabele terugverdientijd, maar verhoogt tevens de waarde van het vastgoed.

Wij zijn BREEAM-expert. Hiermee kunnen we onafhankelijk van derden gebouwen beoordelen op hun duurzaamheid en duurzaamheidsadviezen verstrekken.


Gerelateerde projecten: