Een integrale aanpak bij het vormgeven en realiseren van accommodaties met een maatschappelijke functie

Centrale onderwerpen: samenwerking, synergie, leefbaarheid en exploitatie

Maatschappelijk vastgoed: samenwerking, synergie, leefbaarheid en exploitatie

Bij het vormgeven en realiseren van accommodaties met een maatschappelijke functie zijn de centrale onderwerpen: samenwerking, synergie, leefbaarheid en exploitatie. De mix van ‘harde’ randvoorwaarden en ‘zachte’ actoren maakt het tot een boeiende en veelal kansrijke opgave. Met een zorgvuldige communicatie, politieke vaardigheden en een integrale aanpak brengen we partijen bij elkaar, maken risico’s beheersbaar en optimaliseren we de plannen.

Clustering

Door demografische veranderingen, veroudering van gebouwen en veranderende gebruikers(wensen) worden maatschappelijke gebouwen steeds minder optimaal gebruikt. In het maken van keuzen rond een huisvestingopgave wordt steeds vaker gekeken naar de betekenis van het bestaande vastgoed. Daarbij gaat het niet alleen over de kwaliteit van het gebouw en de vaak centrale ligging in het gebied, maar ook de mogelijkheid die het bestaande gebouw biedt om een vernieuwend en duurzaam programma te realiseren. Door single use gebouwen te clusteren en maatschappelijke functies onder één dak samen te brengen, ontstaan exploitatievoordelen en kan men meer synergie bereiken. Tegelijkertijd wordt de leefbaarheid in buurten en wijken vergroot. Steeds vaker zien we lokale initiatieven ontstaan die nog meer waarde toevoegen een aan nieuw wijkcentrum, buurthuis, sportvoorziening of MFA. Hierdoor wordt het maatschappelijk vastgoed een ankerpunt in een wijk.

Samenwerking

Maatschappelijk vastgoed kenmerkt zich doorgaans door gebruik van de accommodatie door meerdere partijen. Gebruikers met uiteenlopende en soms tegenstrijdige activiteiten, wensen of belangen en verschillende financieringsstromen. Regent Vastgoedmanagement & Advies brengt partijen in verbinding en ondersteunt hen te komen tot een duurzaam huisvestingsconcept en haalbaar plan. Een plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid. Vanuit de gebruikerswensen en de exploitatiegedachte bedenken wij verschillende scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak. Ook duurzaam hergebruik, slim financieren en duurzaam exploiteren op basis van de wensen en eisen van deze tijd zijn onze uitgangspunten. Dat doen we in nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers.


Gerelateerde projecten: