Een leefbare omgeving

Samen met gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren we zowel accommodaties als de omgeving waar de verschillende functies als onderwijs, zorg, ontmoeting, sport, wonen en werken samenkomen

Multifunctionele accommodaties of Brede Scholen zien wij niet alleen als een gebouw

De leefbaarheid van een wijk of een dorp wordt voor een belangrijk deel bepaald door voorzieningen als scholen, buurthuizen, wijkcentra, gezondheidscentra, bibliotheken en sportaccommodaties. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en waar een deel van het sociale en culturele leven in de wijk zich afspeelt.

Samen met gemeenten, corporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers realiseren we zowel accommodaties als de omgeving waar de verschillende functies als onderwijs, zorg, ontmoeting, sport, wonen en werken samenkomen. Voorzieningen als multifunctionele accommodaties of Brede Scholen zien we dan ook niet alleen als een gebouw. We plaatsen deze als een onderdeel in een brede ruimtelijke opgave, met het doel om een heldere relatie tussen de sociale, fysieke en economische aandachtspunten van de omgeving te laten ontstaan. Met een gezamenlijke investering ontstaat doorgaans een beter leefbare woonomgeving met een hoog maatschappelijk rendement.

Visieontwikkeling

Het proces dat vooraf gaat aan het ontwerpen is vaak complex en inhoudelijk. Er zijn veel belanghebbenden met vaak uiteenlopende verwachtingen. Wij hebben de vaardigheid om duidelijkheid en overeenstemming van de partijen te krijgen over de visie, het concept en de programmatische kaders.

Verwachtingsmanagement

Met onze expertise nemen wij veel zorgen uit handen. In het voortraject coördineren we het overleg tussen de deelnemende organisaties en verkennen we intenties, verwachtingen en randvoorwaarden. Gebruik en exploitatie hebben een relatie met het ontwerp van de accommodatie en de omgeving. We vertalen op gestructureerde wijze de verwachtingen in convenanten en contracten. Vervolgens stellen we op basis van een huisvestingsstudie met u de ontwerpkaders op en geven we sturing aan het ontwerp- en uitvoeringsproces. Desgewenst staan we de organisaties bij in de aanloopfase van hun nieuwe huisvesting.


Gerelateerde projecten: