Verwachtingen waarmaken in retail vastgoed

Een aantrekkelijke omgeving met een goede bereikbaarheid en de juiste belevingswaarde, sfeer en uitstraling verhoogt de waarde van de retail-locatie.

Wij helpen locaties of gebieden te ontwikkelen tot een geschikte winkellocatie

Bij winkelvastgoed gaat het in basis om de locatie. Een aantrekkelijke omgeving met een goede bereikbaarheid en de juiste belevingswaarde, sfeer en uitstraling verhoogt de waarde van de retail-locatie. Daarom bepaalt het gemeentelijk beleid over ruimtelijke ontwikkelingen zoals wijkvoorzieningen, veiligheid, parkeervoorzieningen, bereikbaarheid, enz., mede de potentie van uw winkelvastgoed.

Afspraken over de omgeving

Ontwikkelen begint met een plan, een visie, een gevoel, een marktonderzoek naar haalbaarheid. We helpen (potentiele) eigenaren locaties of gebieden te ontwikkelen tot een geschikte winkellocatie. Onze deskundigen hebben ervaring in het (her)ontwikkelen van winkels en de omgeving van winkellocaties. We luisteren naar het initiatief van de winkelier(s) of belegger en vertalen deze naar concrete doelstellingen. Daarbij verkennen in gezamenlijk overleg de risico’s en kansen. We overleggen met de gemeente en stakeholders over het initiatief en de omgeving en maken afspraken voor de lange termijn. Zo ontstaat een realistisch plan met zekerheid over de haalbaarheid en een positieve exploitatie.

Van idee naar oplevering

Ons advies is divers. Vanaf het begin, het uitwerken van het idee, de look & feel tot en met het opleveren. We kijken naar de markt, de potentie van het voedingsgebied en het verdienmodel. We vertalen de wensen in een concreet kader en selecteren en regisseren de ontwerpers. Ten behoeve van de fysieke realisatie maken we afspraken met de aannemer(s), inrichters en leveranciers over de financiën, de technische kwaliteit en de planning. Tot slot zien er op toe dat de realisatie en oplevering conform de afspraken uitgevoerd wordt.

Procesbeheersing

Onze deskundigen acteren proactief spelen in op de wensen van de (retail)ondernemer. Wij hanteren een strakke en efficiënte projectorganisatie met een heldere communicatiestructuur. Daarbij opereren we dynamisch en toch flexibel. De ervaring leert immers dat (her)ontwikkeling van een winkellocatie vaak gepaard gaat met voortschrijdend inzicht en invloeden van buitenaf.


Gerelateerde projecten: