Sportaccommodaties met meerwaarde

Sportaccommodaties vormen steeds vaker de verbindende factor in de uitvoering van verschillende (sociale) beleidsdoelen.

Sportaccommodaties bouwen, in samenwerking met partijen in onderwijs, cultuur, welzijn en zorg

Goede sportaccommodaties faciliteren zowel het bewegingsonderwijs als de professionele- en recreatieve sportbeoefening. Sportaccommodaties vormen ook steeds vaker de verbindende factor in de uitvoering van verschillende (sociale) beleidsdoelen. De maatschappelijke waarde daarvan is hoog en het onderwerp vinden we steeds vaker terug op het Collegeprogramma.

Ons streven is sportaccommodaties te bouwen in samenwerking en combinatie met andere partijen zoals onderwijs, cultuur, welzijn, zorg. De oplossing naar een goede exploitatie is een open locatie met een brede bestemming.

We ondersteunen gemeenten, onderwijs en (sport)verenigingen bij het opstellen van een sportaccommodatiebeleid. Steeds vaker heeft dit accommodatiebeleid een samenhang tussen sport, ontmoeten, onderwijs, welzijn en zorg. Samen met gemeenten, sportverenigingen, onderwijs of andere partijen stellen we programma’s van eisen op voor gymzalen, sporthallen en sportcomplexen met een beheersbare exploitatie. Zo realiseren we moderne en goed geoutilleerde sportaccommodaties.

Onderdeel van ons advies is de uitstraling van de accommodatie. Ook in al zijn eenvoud moet het veelal forse volume passen in zijn omgeving. Verder besteden wij veel aandacht aan de duurzaamheid en de akoestiek van de accommodatie. Een goed binnenklimaat en akoestiek dragen bij aan een aangename sportbeleving en multifunctionaliteit. Ons advies levert accommodaties op die zorgen voor sociale cohesie en bijdragen aan een leefbare woonomgeving.

Inrichting

Ook de sportinrichting en sportattributen maken deel uit van ons advieswerk. Hierover stellen wij een apart programma van eisen op en houden een separaat inkooptraject. Voor een objectief inkoopproces brengen we de leveranciers-specifieke eigenschappen terug naar de gewenste objectieve kwaliteitseisen. Daarin zijn wij inmiddels expert en hierdoor benutten we veel beter de marktwerking. Op deze wijze komen we tot verantwoorde investeringen met een absolute meerwaarde. Daar zijn we trots op.


Gerelateerde projecten: